NIVELLS D’EVIDÈNCIA CIENTÍFICA

 

A l’hora de realitzar investigacions i estudis científics, resulta extremadament important tenir en compte rigors de caràcter metodològic que faran que els resultats d’aquest estudi siguin fiables.

Per a això s’han estandarditzat diversos nivells d’evidència i graus de recomanació científica, basats en criteris quantificables i ordenats a partir dels mateixos.

 

Nivells d’evidència científica

 

Ia Evidència científica obtinguda a partir de meta-anàlisis d’assaigs clínics aleatoritzats.
Ib Evidència científica obtinguda a partir d’almenys un estudi clínic aleatoritzat.
IIa Evidència científica obtinguda d’almenys un estudi controlat prospectiu, ben dissenyat i no aleatoritzat.
IIb Evidència científica obtinguda a partir d’almenys un estudi ben dissenyat i de caràcter quasi-experimental.
III Evidència científica obtinguda en estudis observacionals ben dissenyats, com estudis comparatius, correlatius o de cas-control.
IV Evidència científica obtinguda per documents o opinions de comitès d’experts i/o per experiències clíniques de líders d’opinió reconeguts.

 

Graus de recomenació

 

A (niv. d’evidència Ia, Ib) Almenys es requereix un estudi aleatoritzat com a part de l’evidència científica, de bona qualitat general i consistència en termes de recomanacions específica.
B (niv.d’evidència IIa, IIb, III) Es requereix assaigs clínics metodològicament correctes però que no són aleatoritzats. S’inclou aquells estudis que no entren en la classificació A o C d’aquests graus de recomanació.
C (niv. d’evidència IV) Es requereix de documents o opinions de comitès d’experts i/o experiències clíniques de líders d’opinió reconeguts. Indica l’absència d’alta qualitat, directament aplicat a assajos clínics.

 

This post is also available in: Spanish